CZ / EN

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1/02/2022

Obchodní podmínky Bystroň - Integrace s.r.o.

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v následujících e-shopech:
Bystroň na www.bystron.cz

(dále jen „e-shop“)


2. Provozovatelem e-shopu a prodávajícím je společnost Bystroň - Integrace s.r.o., se sídlem Podlesí 506, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika, identifikační číslo: IČ: 26828944, DIČ: CZ26828944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25997(dále jen „prodávající“).


3. Tyto obchodní podmínky v souladu s právními předpisy blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

5. Prodávající ke komunikaci s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil. Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla odeslána.

6. Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript)

 

II. Vymezení pojmů

1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Prodávající má v rámci spotřebitelské smlouvy postavení podnikatele.

3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky. Nabídka e-shopu platí u jednotlivých položek do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak. Případné dotazy ke zboží je možné klást prostřednictvím tel. č. +420 571 619 321 v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 či e-mailu: bystron@bystron.cz

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (telefon, internet atp.) hradí kupující a jsou závislé na sjednaných odměnách Kupujícího s poskytovatelem prostředků komunikace na dálku.

 

 

 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující je povinen se před podáním objednávky na internetových stránkách prodávajícího v sekci „ESHOP – OBCHODNÍ PODMÍNKY“ seznámit s postupem nákupu u prodávajícího, kde jsou uvedeny i jednotlivé technické kroky vedoucí k podání objednávky a uzavření kupní smlouvy, a je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v ní obsažené.

2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Objednávku lze učinit elektronicky a také telefonicky na tel. čísle +420 571 619 321 Na tomto čísle je prodávající obvykle k dispozici v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hodin. Náklady na použití telefonu jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího. Rovněž náklady na použití sítě internet jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího.

3. Umístění nabídky zboží s doložkou „zboží skladem“ na internetových stránkách se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Umístění nabídky zboží s doložkou „zboží na objednávku“ na internetových stránkách se považuje za indikativní a nezávaznou nabídku zboží, které musí být před jeho dodáním vyrobeno nebo přizpůsobeno kupujícímu. V takovém případě bude na základě objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím e-shopu a jeho případných doplňujících požadavků, připravena individuální nabídka prodávajícího, kterou prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím e-mailu a až tato individuální nabídka představuje návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva v takovém případě vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu e-mailem dojde potvrzení takové individuální nabídky ze strany kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Prodávající v obou případech uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Na základě zde uvedeným způsobem uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícímu předmět koupě (zboží) odevzdat a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu a dále sjednanou cenu za dopravu zboží kupujícímu odpovídající kupujícím zvolenému způsobu dodání zboží.

4. Objednávka, resp. potvrzení individuální nabídky ze strany kupujícího jsou závazná, jejich podáním kupující bez výhrad přijímá závazek k zaplacení ceny zboží a ceny za dopravu a všechna ostatní smluvní ujednání včetně veškerých ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den podání objednávky, resp. potvrzení individuální nabídky.

5. Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím osobám. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.

 

IV. Ceny a způsoby placení

1. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny zboží a ceny za dopravu zboží uvedené na internetových stránkách. Změna se nedotkne již uzavřené smlouvy.

2. Kupující může v objednávce zvolit některý z následujících způsobů placení:

a) Platba hotově při převzetí
V případě, že zboží má být vyzvednuto osobně na prodejně, je možné ho uhradit v hotovosti nebo platební kartou v prodejnách prodávajícího uvedených v záložce Kontakty umístěné na e-shopu https://www.bystron.cz/kontakt/.

b) Platba dobírkou
Při platbě na dobírku kupující zaplatí cenu k rukám dopravce při převzetí zásilky.

c) Platba bankovním převodem před odesláním zboží kupujícímu nebo před osobním vyzvednutím zboží na prodejně.

d) Platba platební branou, kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro.

e) Zálohová platba na ,,zboží na objednávku,,. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu před odesláním takového zboží, a to ve výši uvedené v individuální nabídce prodávajícího.

Pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, veškeré platební údaje se zobrazí po dokončení objednávky. Platební údaje jsou obsaženy také v příloze emailového potvrzení objednávky.

Příprava objednaného zboží k odeslání začíná probíhat vždy až po připsání ceny na účet prodávajícího.

3. Daňový doklad - fakturu prodávající odešle na email kupujícího v den expedice nebo společně se zbožím.

 

V. Odeslání zboží kupujícímu

1. Zboží s doložkou „zboží skladem“ prodávající odešle při dodržení podmínek zvoleného způsobu placení ve lhůtě počítané ode dne doručení objednávky prodávajícímu dle jeho skladové dostupnosti. Údaj  o skladové dostupnosti je uveden na internetových stránkách prodávajícího. Zboží „skladem“ prodávajícím odešle následující pracovní den. Zboží „skladem u dodavatele“ obvykle odešle během 2-5 pracovních dní. V případě, že nebude možné zboží odeslat v této lhůtě, bude prodávající informovat kupujícího emailem nebo telefonicky. Dobu odeslání zboží označeného s doložkou „zboží na objednávku“ lze určit až na základě individuálního posouzení s ohledem na dodací doby dodavatelů prodávajícího. Přibližný termín odeslání zboží označeného s doložkou „zboží na objednávku“ je tedy vždy uveden v individuální nabídce. Zboží na objednávku je zadáváno do výroby až poté, co kupující potvrdí individuální nabídku. Zboží, které „není skladem“ je dlouhodobě vyprodáno a prodávající negarantuje dodání zboží. O dostupnosti takto označeného zboží je kupující povinen se u prodávajícího informovat telefonicky nebo emailem.

2. Způsob dodání kupující zvolí v objednávce z možností nabídnutých prodávajícím. U jednotlivých možností prodávající uvádí i cenu za dopravu.

3. Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího je vždy zdarma. Jakmile je zboží na prodejně připraveno, prodávající odešle kupujícímu email, že si zboží může vyzvednout, nebo ho bude kontaktovat telefonicky. V takovém případě je kupující povinen připravené zboží vyzvednout nejpozději do jednoho týdne ode dne výzvy k vyzvednutí zboží dle předchozí věty.

4. Dodání s využitím přepravní společnosti PPL: Balíková služba PPL a společnosti DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.) doručuje zpravidla do druhého dne od předání zásilky z expedice prodávajícího. Pokud není při prvním pokusu úspěšná, zanechá zprávu na místě doručení a pokusí se předat zásilku ihned další den nebo podle dohody s adresátem. Každý balík má své identifikační číslo, takže v případě komplikací ho lze snadno dohledat na stránkách přepravní společnosti. Volba přepravní společnosti je vždy individuální a odvíjí se od hmotnosti a velikosti zásilky a délce přepravní trasy.

PPL: Maximální váha 31,5kg, maximální délka 120cm, maximální rozměr 120x60x60cm a zároveň součet obvodu a délky max. 360cm.

DPD: Maximální váha 31,5kg, maximální délka 175cm, maximální obvodová délka 300cm.

5. Pro dodání zboží na paletách je využívána přepravní společnost Schenker a Toptrans. U paletové přepravy je cena nabídnuta vždy individuálně a odvíjí se od hmotnosti a velikosti zásilky a délce přepravní trasy.

7. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o přepravě na internetových stránkách příslušné přepravní společnosti.

https://www.ppl.cz/, https://www.dpd.com/cz/cs/, https://www.dbschenker.com/cz-cs/, https://www.toptrans.cz/

 

 

 

VI. Převzetí zboží kupujícím

1. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nejde-li o osobní odběr v prodejně prodávajícího, je kupující povinen před tím, než zásilku se zbožím od dopravce převezme, zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě poškození obalu zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem dopravce protokol o poškození.

2. Pokud bylo zboží přepravováno dopravcem PPL a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození vzniklé při přepravě, kupující kontaktuje dopravce PPL telefonicky na zákaznické lince PPL č. tel. 840 775 775. Operátor/ka PPL bude kupujícího navigovat jednotlivými kroky k úspěšnému podání reklamace.

3. Pokud bylo zboží přepravováno dopravcem DPD CZ a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození vzniklé při přepravě, kupující vždy vyplní zápis o škodě, a to ihned nebo nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení poškozené zásilky. Postup reklamace je detailně popsán na internetových stránkách DPD CZ (na klik ZDE).

4. Pokud bylo zboží přepravováno přepravní společností Schenker a Toptrans (zboží na paletách):

  • Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
  • V případě poškození stroje/zboží doporučujeme sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout.

5. Nepřevezme-li kupující zboží nebo zboží nevyzvedne u příslušného dopravce a zboží je vráceno zpět prodávajícímu, prodávající odešle zboží kupujícímu znovu za podmínky, že kupující uhradil cenu zboží, dvojnásobek sjednané ceny za dopravu zboží. Prodávající zašle kupujícímu emailem výzvu k úhradě na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil. V případě, že kupující cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a cenu za další dopravu zboží neuhradí ve lhůtě do sedmi dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží a zaplacením kupní ceny a ceny za dopravu.

6. Předchozí odstavec se nepoužije v případě poškození obalu zásilky podle odst. 1. věty třetí tohoto článku obchodních podmínek.

 

VII. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Není-li kupující podnikatelem, použijí se i ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Není-li v tomto článku uvedeno jinak, použije se i pro kupujícího, který je podnikatelem.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto právo má i kupující, který je podnikatelem.

3. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Pro kupujícího podnikatele je záruka omezena nejdéle na dobu dvou let ode dne převzetí zboží.

4. Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí náhradního zboží.

5. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přiložit k reklamovanému zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Je třeba uvést zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují a jaký nárok uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Reklamaci lze podat poštou i osobně na adrese sídla prodávajícího. Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. Potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje zašle prodávající kupujícímu emailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží předá ihned.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty platí, že kupující zboží odsouhlasil a reklamace nebude uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané.

8. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

9. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká pouze součásti věci může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti;

b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy;

c) právo na přiměřenou slevu podle odst. 11. tohoto článku

10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

12. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v záruční době.

13. Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na:

a) vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením;

b) poškození způsobené běžným opotřebením, absencí údržby, nadměrným používáním nebo používání věci k nevhodnému účelu nebo v nevhodných podmínkách;

c) poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou a zásahem vyšší moci;

d) poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem nebo používání v rozporu s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice;

e) dárky, které jsou poskytovány zdarma.

14. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání věcí, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího;

c) kupující již dříve bez udání důvodů jednou nebo vícekrát nepřevzal zásilku s objednaným zbožím;

d) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží.

2. Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího, má prodávající vůči kupujícímu, aniž by byly omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení paušální náhrady nákladů spojených s vyřízením objednávky, zabalením zboží a předáním zboží dopravci, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného zboží v částce 1.500,- Kč v případě dodání zboží na paletách a v částce 300,- Kč v ostatních případech vč. prodlení kupujícího s odběrem zboží na prodejně, a dále právo na zaplacení paušální náhrady marně vynaložených nákladů na dopravu zboží kupujícímu za každé marné odeslání zboží v částce rovnající se sjednané ceně za daný způsob dopravy zboží. Obě paušální náhrady jsou splatné do deseti dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil.

3. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.

 

IX. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 2 těchto obchodních podmínek. V odstoupení spotřebitel uvede:

a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího);

b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy;

c) datum a číslo objednávky;

d) zboží, kterého se odstoupení týká;

e) datum převzetí zboží;

f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal;

g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele;

h) datum a podpis spotřebitele.

3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na internetových stránkách prodávajícího.

4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně ceny za dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, který je zdarma, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží.

7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

9. Spotřebitel je povinen vrátit zboží tak, že doručí na adresu sídla prodávajícího. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit.

10. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena v prodejně prodávajícího, anebo v případě dodávky atypického stroje a zboží z nabídky s doložkou „zboží na objednávku. Atypickým strojem a zbožím s doložkou „zboží na objednávku“ je pro účely těchto obchodních podmínek zboží, které je speciálně přizpůsobené požadavkům kupujícího a dále je z tohoto důvodu neprodejné. Pro dodání dle tohoto článku obchodních podmínek se uplatní výjimka z možnosti odstoupit od smlouvy ze strany kupujícího dle ust. § 1837, písm. d) občanského zákoníku.

11.  V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestliže spotřebitel za snížení hodnoty zboží odpovídá, zaplatí prodávajícímu náhradu za snížení hodnoty zboží do pěti dnů od odstoupení. Pokud spotřebitel užíval zboží nad rámec toho, co je nutné k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení kromě náhrady za znehodnocení i obohacení získané užíváním zboží. Tyto pohledávky prodávající započte proti pohledávce spotřebitele podle odst. 5.

 

X. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito obchodními podmínkami a dále za podmínek stanovených právními předpisy. V takovém případě kupující písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím. Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Kupujícímu se doporučuje zboží pojistit. Bylo-li zboží opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.

2. Prodávající může započítat i své nesplatné pohledávky proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

 


XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, závěrečná ustanovení

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je věcně příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetovou adresou http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem s bydlištěm v EU lze využít platformu pro řešení sporů on-line vyvinutou Evropskou komisí dostupnou na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese vilem.bystron@bystron.cz

3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

5. Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 

XII. Informace o zpracování osobních údajů

1.    Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou.

2.    Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné, avšak nezbytné pro splnění kupní smlouvy, a jedná se o smluvní požadavek prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít. Neposkytnutí údajů by bránilo řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti prodávajícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů.

3.    Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího není podmínkou uzavření kupní smlouvy.

4.    Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní techniky. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům orgánů prodávajícího v souvislosti s plněním jejich úkolů a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo uskutečnění plateb na základě kupní smlouvy pro tyto účely. Dále budou údaje zpřístupněny osobám poskytujícím prodávajícímu účetní, softwarové nebo jiné služby související s provozem e-shopu prodávajícího, a to na základě smluvního vztahu v rozsahu potřebném k řádnému poskytnutí služby.

5.    Údaje budou u prodávajícího uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo zde bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy. Udělí-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje u prodávajícího uloženy a zpracovávány po dobu dle souhlasu kupujícího s jejich zpracováním, nebo do odvolání souhlasu.

6.    Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti zpracování nebo požadovat vysvětlení. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

XIII. Soubory Cookie

Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie.

Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme trvale pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí, popřípadě můžete naše internetové stránky otevřít a prohlížet v anonymním okně. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

Ve Valašském Meziříčí dne 1.2.2022

 

Obchodní podmínky ve formátu PDF

Máte zájem o
naše novinky?

Telefon

Prodej a servis strojů: +420 608 968 447
Prodejna příslušenství: +420 571 619 321